Samsun Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı En az lise mezunu personel alımı için kadro dağılımı ve başvuru şartlarını paylaşıyoruz.

Samsun Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Samsun Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. 60 Kişilik boş kadro ile ilan yayımlayan Üniversiteye Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu alım yapılacak. Samsun Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başlamış olup kadro dağılımı ve Mezuniyete göre kadroları sizlerle paylaşıyoruz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Lise Mezunu: 7 Teknisyen, 13 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 

Ön Lisans Mezunu: 4 Teknisyen, 7 Büro Personeli, 1 Destek Personeli (Aşçı), 2 Destek Personeli (Garson), 21 Koruma ve Güvenlik, 

Lisans Mezunu: 5 Büro Personel, 1 Destek Personeli (Şoför), 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3 - Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış olmak).

4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Üniversiteye personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başladı. 15 gün sürecek başvurular için adaylar 19 Ekim 2021 tarihi ile başvurularına başlamış olup en geç 2 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. 

Başvurular Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE