Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4/B Personel Alımı Şartları Nedir?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi resmi gazete'de yayımladığı ilana göre farklı niteliklerde sözleşmeli büro personeli alacak. Şartlar nedir?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4/B Personel Alımı Şartları Nedir?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki perosnel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklere sahip Sözleşmeli ( 4/B ) olarak büro personeli alımı yapılacağını ifade etti. Adayların başvuru yapabilmeleri için Üniversite tarafından belirtilen başvuru şartlarını taşıyor olmaları gereklidir. 

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine iki lkişilik kadro ile büro personeli alacak. Bu bağlamda alımlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında çalışacak 1 ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında çalışacak 1 kişi alınacaktır.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında çalışacak adaylardan, Matematik, Matematik Öğretmenliği veya Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak şartı aranıyor.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında çalışacak adaydan ise, En az lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiyenin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 2 (iki) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak, belgelendirmek şartıyla makam şoförlüğü tecrübesine sahip olmak şart ıaranıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın resmi gazete'de yayımlanması ile birlikte başlamış olup adaylara 15 günlük süre verilmiştir. Bu yönde adaylar başvuruları 11 - 25 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE