Sağlık Bakanlığı 4/B Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere sözleşmeli personel alacak. Sizde Sağlık Bakanlığı bünyesine katılmak için, alt kısımda haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 4/B Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 4/B Personeli Alacak 
Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere sözleşmeli personel alacak. Sizde Sağlık Bakanlığı bünyesine katılmak için, alt kısımda haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Olduğu kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere memurların 4/b maddesine göre Sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak olan personeller Kamu Personeli Seçme Sınavmına göre belirlenecek olup,istebilen niteliklere uygun bir aday olmaları gerekmektedir. 
1 - Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2 - Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.3
3 - Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
4 - Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için //yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için //www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için //www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır. 
5 - ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 22:32
YORUM EKLE