Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3800 TL Maaş İle Personel Alımı İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesine personel alımı ilanı yayımladı. Erkek adaylar içerisinden Destek Personeli Alımı Yapılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3800 TL Maaş İle Personel Alımı İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Destek Personeli Alımı İlanı Yayımladı. Üniversite 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B olarak istihdam edilmek üzere alım yapacak. Bu bağlamda kadro dağılımı ve detaylı başvuru şartları haberimizde.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversite için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başldı. En geç 15 gün içerisinde başvuru alınacak olup adaylar başvurularını 8 - 22 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacaklar.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE