Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 38 kişilik boş kadro ile sağlık personeli alımı yapacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Az önce yayımladığı personel alımı ilanı ile bünyesine 38 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını bildirdi. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup 657 Sayılı Devlet memurları kanununa göre KPSS puanı ile yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 29 Hemşire, 2 Psikolog, 4 Sağlık Teknikeri ve 3 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplamda 38 Sözleşmeli personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması
  • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Üniversitenin sözleşmeli personel alımına başvurular ilanın yayım tarihi olan 29 Aralık 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 12 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen Üniversiteye yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Özal erörs
Özal erörs - 3 yıl Önce

Ben İstanbul Sancaktepe'de oturuyorum hastanede temizlik olarak girmek istiyorum hastaneye çalışmak istiyorum 0545 432 36 65