Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımladı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Mersin Üniversitesi bünyesine 12 kişilik kadro ile Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapacağını bildirdi. En az lise mezunu adaylar içerisinden alım yapılacak.

Mersin Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımladı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

15 Ocak 2021 tarihi ile Resmi Gazetede gelen ilanlara göre Mersin Üniversitesi  bünyesindeki eksikliği karşılamak amacı ile 12 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını bildirdi. Alımlar Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine yapılacak. En az lise mezunu Personel alımı yapılacak olup başvuru şartrları ve kadroları haberimizin devamındadır.

KADRO DAĞILIMI:

Mersin Üniversitesi  12 kişilik kadro ile Sağlık Personeli Alımı Yapacak.

Lise mezunu: 2 Hemşire

Ön Lisans mezunu 1 Sağlı kTeknikeri ve 1 Röntgen Teknisyeni

Lisans mezunu: 7 Hemşire ve 1 Psikolog alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
  • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK!

Mersin Üniversitesi 12 Personel Alımı başvuru süreci 15 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular istenen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE