Marmara Üniversitesi Yüksek Maaş İle Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı ilanı yayımlandı. Tam zamanlı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Şartlar nedir?

Marmara Üniversitesi Yüksek Maaş İle Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Az Önce gelen ilan ile Marmara Üniversitesi bünyesine 4 kişilik kadro ile sözleşmeli olarak Bilişim perosneli alacak. Başvuru şartları ve detaylar haberde.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Başvuru Şartları Nedir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

Başvurular Ne Zaman?

Üniversite başvurusu ilanın yayım tarihi olan 9 Ağustos 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yani en geç 23 Ağustos 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE