Manisa Köprübaşı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Manisa Köprübaşı Belediyesi personel alımı gerçekleştirecek. Manisa Köprübaşı Belediyesi bünyesinin personel ihtiyacı için Tekniker alımı gerçekleştirecek.

Manisa Köprübaşı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor
Manisa Köprübaşı Belediyesi 09 Ocak 2017 tarihli yapmış olduğu duyurusunda bünyesinde çalıştırmak üzere toplamda 3 kişilik boş pozisyon ile Önlisans mezunu Tekniker alımı gerçekleştirecek. Adaylar 657 sayılı devlet memurlarının 48. maddesindeki şartlara göre bazı şartlar dahilinde alınacak olup Manisa Köprübaşı Belediyesi ailesinde tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalışacaktır. 

Adaylardan, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumu olmaması, Askerlik ile ilişkisi bulunmaması, Köprübaşı ilçesinde ikamet ediyor olması, Yüksek Öğrenim kurumlarının harita kadastro bölümünden mezun olması, herhangi bir başka kamu kurumunda mecburi hizmet sorumluluğu olmaması, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki belirtilmiş olan şartları taşıması şartları aranacaktır. Bu şartlara uygun olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Şartları taşımayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır.  Başvuruda bulunacak adaylardan ise, Yerleşim yeri belgesi, öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı yada onaylı sureti olması, nufüz cüzdanı fotokopisi olması, sağlık raporu, adli sicil belgesi, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 ader vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, erkek adaylar için askerlik ilgili durumunun gösterir belge olması halinde bu belgeler istenecektir. 

Başvurular ise, istenilen belgeler ile birlikte 10 Ocak 2017 Salı günü saat 08:00 ile 17:00 arasında Köprübaşı Belediyesi yazı işleri müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Üçüncü şahıs eliyle, faks, posta, veya elektronik posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvurusu onaylanan adaylar 13 Ocak 2017 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümen Odasında sözlü olarak mülakat yapılacaktır.

YORUM EKLE