Manisa Celala Bayar Üniversitesi Sözleşmeli 35 Personel Alıyor! En Az Lise Mezunu

Manisa Celala Bayar Üniversitesi  bünyesine lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapacak.İşte alım kadrolara ve ilan hakkında detaylar.

Manisa Celala Bayar Üniversitesi Sözleşmeli 35 Personel Alıyor! En Az Lise Mezunu

Manisa Celala Bayar Üniversitesi  657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında personel alımı yapacak. 3 farklı kadro için yapılacak başvurularda adaylardan en az lise mezunu olmak şartı aranacak. Peki başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar haberimizde.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Manisa Celala Bayar Üniversitesi  bünyesinde 35 kişilik kadro ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak şartı ile 30 Hemşire, Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak şartı ile 2 Ebe ve Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olmak şartı ile 3 Röntgen Teknisyeni alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  1. T.C. Vatandaşı olmak. 
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
  5. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar: 

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.) 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Z4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 

5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Bu yönde 03 Temmuz 2020 tarihinde başlayan başvurular 18 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE