Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Resmi Gazete'de gelmiş olan duyuruya göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesine 24 Sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Peki kimler başvuru yapabilir?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Resmi Gazete'nin 30 Ağustos 2020 tarihli yayımına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda Başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlayacak olup detayları İşin Olsa Ekibi olarak sizlere aktarıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesine 24 kişilik boş kadrosu ile 18 Sözleşmeli Hemşire, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Diğer Sağlık Personeli, 1 Fizyoterapist, 1 Biyolog olmak üzere toplamda 5 farklı alanda personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar dan genel olark 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranmaktadır. İşte o nitelikler:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Adaylardan yukarıdaki genel nitelikler dışında özel olarak başvuru şartları belirtmiştir. Bu kapsamda adaylardan özel olarak KPSS şartı Nöbet şartı gibi nitelikler aranacaktır.

1 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURULAR:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci ilanın yayım tarihi itibari ile başlamıştır. Bu kapsamda adaylara 15 günlük bir süre verilecek olup en geç 15 gün içerisinde başvurular alınacak. Bu na göre başvuru süreci 30 Mart 2020 tarihinde başlamış olup en geç 13 Nisan 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurular, istenne belgelerin sisteme yüklenmesi ile birlikte Online olarak yapılacaktır.

YORUM EKLE