Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 574 Üniversite Kamu Personeli Alınıyor

Farklı Üniversiteler bünyelerine 574 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve ilgili üniversiteler haberimizde yer alıyor.

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 574 Üniversite Kamu Personeli Alınıyor

Üniversitelere personel alımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya 574 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda İşin Olsa ekibi olarak hala başvuruları devam eden ilanların hepsini bir araya siz değerli okurlarımız için topladık.

ALIM YAPACAK 8 ÜNİVERSİTE:

8 Üniversiteye 574 kişilik boş kadro ile personel alımları yapılacak. Söz konusu aşağıdaki personel alımı kadroları için adaylardan KPSS şartı aranıyor. Bu kapsamda lise mezunu olanlar için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranacak.

Pamukkale Üniversitesi: 173 kişilik boş kadro ile Lise mezunu 10, Ön Lisans Mezunu 30 ve Lisans Mezunu 131 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular en geç 26 Ağustos 2020 tarihine kadar. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Üniversiteye 16 Sağlık Teknikeri, 1 Biyolog, 5 Laborant, 5 Röntgen Teknisyeni, 7 Diğer Sağlık Personeli, 2 Eczacı, 4 Ebe, 55 Hemşire, 2 Fizyoterapist ve 1 psikolog alımı yapılacak. Başvurular en geç 25 Ağustos 2020.

Selçuk Üniversitesi: 250 kişilik alım kadrosu ile sağlık personeli alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar, Hemşire, Ebe, laborant, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Diğer Sağlık Personeli pozisyonlarında alım yapılacak. Başvurular 25 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak.

Gazi Üniversitesi: Lisans mezunları içerisinden 9 kişilik boş kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Başvurular en geç 26 Ağustos 2020 tarihine kadar.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversiteye 4 kişilik kadro ile 1 Büro Personeli, 1 Avukat, 1 Programcı ve 1 Şoför alımı yapılacak. 

Konya Teknik Üniversitesi: Sözleşmeli Bilişim kadrosunda 3 kişilik kadro ile uzman alımı yapılacak. Başvurular en geç 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.

Gazi Üniversitesi: Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında Sağlık Perosneli, Tekniker ve Mühendis alımları yapılacak. Toplamda 24 kamu personeli alımı olacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi:  KPSS'li KPSS'siz 3 bilişim personeli alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020, 16:33
YORUM EKLE