Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi farklı kadrolarda olmak üzere toplamda 30 personel alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları ve kadrolar haberimizde.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazetede 18 Ocak 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Personeli Alımı ilanına göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere en az lise mezunu adaylar içerisindne 30 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Sağlık Personeli Alımı ve Teknik Personel Alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve şartlar haberimizde.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 3 Teknisyen

Ön Lisans: 3 Tekniker, 3 Büro Personeli, 2 Laborant, 9 Sağlık Teknikeri ve 3 Röntgen Teknisyeni alınacak.

Lisans:  2 Büro Personeli ve 5 Hemşire

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
  • 2020 yılında yapılan kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR:

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel alımı başvuruları İlanın Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylara başvuru için 15 günlük süre verilmiş olup adaylar başvurularını 18 ocak 2021 tarihi ile 01 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular istenne belgeler ile birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez adresine şahsen yapılması gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE