Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 Personel Alımı Başvurusu Başladı! Belgeler Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda sözleşmeli olarak 248 personel alacak. Başvurular başladı. İşte detaylar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 Personel Alımı Başvurusu Başladı! Belgeler Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımlamış olduğu duyuruya göre bünyesindeki eksikliği karşılamak için 248 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yapılacak. Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında adedi ve görev yeri aşağıda belirtilen çalışmalarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Süresi Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır?

Kültür bakanlığı personel alımı için başvurular 02 Kasım 2020 ( Bugün ) itibari ile başladı. Adaylar başvurlarını en geç 06 Kasım 2020 tarihi saat 18:00 a kadar yapılması gereklidir.

Başvurular sadece kurumun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvurmak istedikleri kazı projesi alanı veya merkeze (Türk Tarih Kurumu) ilişkin başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunun dışında posta veya elden yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

  • Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
  • Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
  • T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
  • Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
  • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE