Kültür Bakanlığı AYK Büro Memuru ve Kamu Personeli Alımı Başladı! Belgeler Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Memur Alımı için başvuru süreci başladı. KPSS Puanı veya KPSS siz alım yapılacak olup Başvuru için istenen belgeler ve şartlar burada.

Kültür Bakanlığı AYK Büro Memuru ve Kamu Personeli Alımı Başladı! Belgeler Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı. Farklı kadrolarda Kamu Personeli ve Memur Alımı yapılacak olup Sözleşmeli Personel statüsünde başvuru alınacaktır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ( AYK ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda 15 kişilik boşluk ile Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında sözleşmeli pozisyonlarda yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 17 Mayıs 2021 tarihi ile 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Başvurular sadece Kurumun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 kişilik boş kadro ile Tashihçi ( Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça ) , Mütercim Tercüman ( Fransızca ), Dizgi Operatörü, programcı ve Büro Memuru Alımı yapılacak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.

g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir.)

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Bakanlığa başvuru yapacak adayların öncelikle genel şartları taşıyor olmaları gereklidir. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel Olarak ise KPSS ve Eğitim şartları aranacak.

Buna göre eğitim olarak yukarıdaki tabloda belirtilen alanlardan mezun olunmuş olması gerekmektedir.

KPSS Detayı Nedir?

15 kişilik boş kadro için Tashihçi kadrosunda KPSS Şartı aranmayacak. Ancak Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 01:14
YORUM EKLE