Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu Kamu Personeli Alımı

Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliği için yeni bir ilan yayımladı ve 2 farklı pozisyonda alım yapacağını belirtti. İşte şartlar.

Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu Kamu Personeli Alımı

Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliği için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Üniversiteye, Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak ve YDS Sınavından En az D düzeyinde puana sahip olmak şartı ile Lisans mezunu 1 Programcı ve İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Bankacılık önlisans programlarının birinden mezun olmak şartı ile Ön Lisans mezunu 1 Büro Personeli alımı yapılacak.

ŞARTLAR NEDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Adayların 2018 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Konya Teknik Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikt ebaşladı ve adaylara başvuru için en fazla 15 gün süre verildi. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen Konya Teknik Üniversitesine yapılacaktır.

İlanın tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE