Konya Teknik Üniversitesi Mühendis ve Lise Mezunu Personel Alım İlanı 2020

Konya Teknik Üniversitesi bünyesine 5 kişilik kadro ile mühendis ve personel alım ilanı yayımladı. Başvuruları başlamış olan ilan için detaylar şöyledir.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendis ve Lise Mezunu Personel Alım İlanı 2020

Resmi Gazete'nin 24 Nisan 2020 tarihli yayımlanmış gazetesine göre Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını belirtti. Yayımlanmış olan ilana göre 567 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4. maddesinin B Fıkrasına göre alımlar sözleşmeli olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca adaylardan KPSS şartı aranmakta olup KPSS puan durumuna bakılarak herhangi bir sınav yapılmayacaktır.

KADRO DAĞILIMI:

Konya Teknik Üniversitesi Lisans mezunu fakrlı alalarda 3 Mühendis ve Lise Mezunu 2 Destek Personeli alımı yapacağını bilirdi.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (S-1, S-2 ve S-3 kadroları için, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak, S-4 ve S-5 kadroları için askerliğini yapmış olunması gerekmektedir)

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2018 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Resmi Gazete'de 24 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi personel alımı başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Bu bağlamda adaylara 20 günlük başvuru süreci verilmiş olup başvurular en geç 13 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ!

YORUM EKLE