Kocaeli Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Kocaeli Üniversitesi bünyesine 102 kişilik boş kadro Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Kocaeli Üniversitesi Resmi Gazetede ilan yayımladı. 08 Mart 2021 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını bildirdi. Söz konusu ilana göre Kocaeli Üniversitesi 102 kişilik kadro için Sağlık Personeli Alımı yapacak olup mezuniyete göre kadro dağılımı ve başvuru şartları haberimizde.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı:

Lise Mezunu: 34 Hemşire,

Ön Lisans Mezunu: 1 Laborant, 3 Röntgen Teknisyen, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Diğer Sağlık Personeli,

Lisans Mezunu: 58 Hemşire, 2 Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti

Kimler Başvuru Yapabilecek?

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır,

Pozisyonuna Göre Özel Şartlar Nedir?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kocaeli Üniversitesine personel alımı başvuruları için süreç başladı. Üniversiteye personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihinden 15 gün sonra sona erecektir. Bu yönde başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 22 Mart 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Söz konusu ilana başvurular sadece basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 00:13
YORUM EKLE