Kayseri Üniversitesi 60 KPSS Puanı ile Destek Personeli Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre 60 KPSS puanı ile Destek Personeli alımı yapılacak.

Kayseri Üniversitesi 60 KPSS Puanı ile Destek Personeli Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin kanun ve esaslara göre Kayseri Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ön Lisans mezunu kapsamında olmak üzere KPSSp93 puan türünden 60 KPSS puanı ile Destek Personeli Alımı yapacak.

Bu kapsamda Sözleşmeli Personel alımı Genel ve özel başvuru şartları haberimizdedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Söz konusu Üniversite adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön lisans seviyesinde P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kayseri Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gereklidir. Buna göre en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacaktır.  Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE