İÜC KPSS'li KPSS'siz 2 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne bilişim personeli alımı yapılacak. KPSS detayı ve şartlar nelerdir?

İÜC KPSS'li KPSS'siz 2 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörülüğüne personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi gazetede 30 Eylül 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2 kişilik kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Alımlar 1 kişi Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 kişi Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET ) kadrosunda yapılacak.

ŞARTLAR NEDİR?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesine Bilişim Personeli alımı için Başvurular, 30/09/2021 – 14/10/2021 tarihleri arasında //www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 14/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

KPSS DETAYI NEDİR?

Bilişim Personeli alımı için 2020 yılı KPSS puanı kullanılacak. Bu yönde adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Ayrıca KPSS Puanı olmayan adaylarda başvuru yapabilecek olup değerlendirmelerde KPSS puanı 70 olarak ele alınarak YDS puanı 0 olarak kullanılacaktır.

YORUM EKLE