İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 Bilişim Personeli Alıyor! KPSS'li KPSS Siz

İstanbul Üniversitesi bünyesine personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre 8 kişilik kadro ile farklı alanlarda alım yapılacak. İşte kadro ve şartlar.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 Bilişim Personeli Alıyor! KPSS'li KPSS Siz

Resmi Gazete de ilanlar yayımlandı. İstanbul Üniversitesi KPSS Puanı ile veya KPSS Siz Personel Alımı yapacağını bildirdi. Sözleşmeli olarak yapılacak alımlar Bilişim alanında olacak. Bu yönde 8 kişilik kadro ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

İstanbul ÜniversitesiBilgi İşlem Dairesi başkanlığında istihdam edilmek üzere Çevrimiçi Sözlü ve Yazılı olarak sınav ile Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. 

Bu yönde İstanbul Üniversitesi 8 kişilik kadro işe 6 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Güvenlik Uzmanu ve 1 Sistem ve Ağ Uzmanı alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle şu nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt ̧ dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecek ler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

KPSS Lİ KPSS SİZ ALIM YAPILACAK!

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımları için adaylardan KPSS şartı aranıyor Ancak KPSS Puanı olmayan adayların başvurularıda kabul edilmektedir. Bu yönde Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. KPSS puanı olmada başvuru yapanlarında puanı 70 olarak ele alınacak olup değerlendirmede YDS puanı 0 olarak ele alınacaktır.

BAŞVURULAR:

İstannbul Üniversitesi Personel alımı başvuruları 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde 14 Aralık 2002 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece (https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE