İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 35 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi yaptığı duyurusunda bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 35 Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Üniversitesi 19 Aralık 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı pozisyonlarda ve farklı niteliklerde toplamda 35 kişilik boş pozisyon ile alım yapacak. Alımlar Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu puan sırasına göre gerçekleşecektir. KPSS 2016 yılında yapılan sınav geçerli sayılacak olup, İstanbul Üniversitesi , 3 adet Röntgen Teknisyeni, 4 adet Fizyoterapist, 1 adet Laborant, 15 adet Sağlık Teknikeri, 2 adet Diğer Sağlık Personeli ve 1 adet Biyolog olmak üzere toplamda 35 kişi alınacak. Adayların ücretleri Döner sermayeden ve özel bütçeden karşılanacak olup her pozisyon için farklılık göstermektedir. Ayrıca adaylardan her pozisyon için farklı nitelik taşımaları gerekirker ortak taşımaları gereken şartlar şöyledir;

Alımı yapılacak Sözleşmeli Personel adayları, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan veya yaşlı aylığı almıyor olmaları, her aday için haftalık 40 saatlik çalışma süresini gece dahil olmak üzere kabul etmiş olmaları, 2016 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü aranacak, 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (a)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

Başvuruda bulunacak olan adaylar, ilan resmi gazetede yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde ( en geç 02 Ocak 2017 ) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Başvurular www.istanbul.edu.tr adresindeki başvuru formunu dolumu ile başlayacak olup, istenilen belgeler ile birlikte Şahsen personel Daire başklanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca buraya tıklayarak istenilen belgelere ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE