Hacettepe Üniversitesi 3 Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Üniversiteye sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. En az lisans mezunu adaylar içerisinden KPSS Puanı ile veya KPSS siz sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Hacettepe Üniversitesi 3 Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. KPSS Puanı ile veya KPSS şartı olmaksızın Bilişim Personeli Alımı yapılacak. Başvuru süreci ilan ile birlikte başlamış olup ilanda başvuru şartları be kadroları yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi 3 kişilik boş kadro ile, 1 Kıdemi Sistem Uzmanı ve 2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin personel alımı başvuruları 6 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 20 EKim 2021 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yönde başvurular sadece www.bidb.hacettepe.edu.tr.adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – Beytepe /ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE