Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Antrenör Alımı Başvuru Başladı! Ek1 ve Ek2 Belgeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1000 Antrenör Alımı yapılacak. Beklenen başvuru süreci Bugün başladı. Şartlar ve detaylar nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Antrenör Alımı Başvuru Başladı! Ek1 ve Ek2 Belgeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilan ile sözleşmeli 1000 Antrenör alımı yapılacak. Merakla beklenen başvuru süreci az önce başladı.

GSB 2021 yılı kapsamında yayımladığı ilan ile Sözleşmeli Antrenör Alımı yapılacak. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fırkasına göre alım yapılacak. Ayrıca 2020 yılı KPSS Puanı ilanda geçerli olacak olup başvuru yapacak adayların KPSS, Eğitim, Belge ve diğer nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

Aynı zamanda Kontenjan dağılımı belli olmuş olan ilan ile kamuya 81 İlde Antrenör alımı yapılacak.

TÜRKİYE GENELİ ANTRENÖR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

İLGİLİ KONTENJANLARA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığına Yukarıdaki kontenjanlarda sözleşmeli olarak alım yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinin A Bendinde belirtilen 4,5,6 ve 7 inci numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak gerekmektedir.

Ayrıca Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak, KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 65 yaşından büyük olmamak ve Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve yukarıdaki alanlarda belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

Özel Başvuru Şartları İse,

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir. - Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı başvuruları 20 Eylül 2021 tarihi saat 10:00 ile başladı. En geç 27 Eylül 2021 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

3) Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.

- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Ek 2 Başvuru Formu örneği:

BAŞVURU VE GEREKLİ EVRAKLAR:

Duyuru Metni için tıklayınız.

Ek-1 Sözleşmeli Antrenör Alımı Kontenjan Dağılımı için tıklayınız.

Ek-2 Sözleşmeli Antrenör Alımı Beyan Formu için tıklayınız.

Başvuru Ekranı için Buraya tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 23:32
YORUM EKLE