Gazi Üniversitesi KPSS'li KPSS siz Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Farklı kadrolarda 3 kişilik kadro ile Bilişim Personeli alımı yapılacak.

Gazi Üniversitesi KPSS'li KPSS siz Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Gazi Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazetede 26 Nisan 2021 tarihli yayımlanan ilana göre Gazi Üniversitesi bünyesineki eksikliği karşılamak üzere Bilgi İşlem Dairesi başkanlığında tam zamanlı görevlendirmek üzere sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Alımlar 1 Ağ uzmanı ve 2 Sistem uzmanı olarak yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Gazi Üniversitesi personel alımı başvuruları için adaylardan genel olarak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Gazi Üniversites Sözleşmeli Bilişim personeli alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 10 mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlana başvurular sadce Elektronik ortamda yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 17:33
YORUM EKLE