Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımlandı!

Fırat Üniversitesi bünyesine personel alımı ilanı yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere KPSS B İle sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımlandı!

Fırat Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Fırat Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farlı kadrolarda ve niteliklerde sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre 112 Sağlık Personeli Alımı yapılacak olup alımlar 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu seviyesinde yapılacak.

Peki başvuru şartları nedir? Hangi kadrolarda personel alımları yapılacak.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Fırat Üniversitesi bünyesine,

 • 1 Eczacı /Lisans,
 • 46 Hemşire/Lisans,
 • 45 Hemşire/Lise,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Fizik Tedavi/ Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Odyometri /Önlisans,
 • 7 Sağlık Teknikeri /Diyaliz/Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Veteriner Sağlık / Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,
 • 2 Sağlık Teknikeri /Diş Protez/ Önlisans,
 • 2 Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans
 • 3 Röntgen Teknisyeni /Radyoloji/ Önlisans,
 • 1 Diğer Sağlık Personeli /Dil ve Konuşma Terapisti/Lisans,

kadrolarında 112 personel alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Genel Başvuru Şartları:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Özel Başvuru Şartları:

 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
 • Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE