Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine farklı alanlarda olmak üzere 107 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak sağlık personeli alımı yapacak. İşte kadrolar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Resmi Gazete'nin 14 Nisan 2020 tarihli yayımladığı ilanlara göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre toplamda 107 kişilik kadro ile alım yapılacak olup adayların en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Kadro Dağılımı Nedir? İşte detaylar.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 kişilik boş kadrosu ile Lise mezunu 24 Hemşire ve Lisans mezunu 70 hemşire olmak üzere 94 Hemşire, 6 Sağlık Teknikeri ve 7 Diğer Sağlık personeli alımı yapacağını bildirdi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa l düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, s uçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. * Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. * Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. * Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

KPSS ŞARTI VAR!

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Söz konusu ilan resmi gazete'de 14 Nisan 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olup adaylara başvuru için 15 günlük süre verilmiştir. Bu kapsamda başvurular 14 -28 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular https://personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinde yer alan online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE