Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Üniversiteye en az lise mezunu 56 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Hemşire, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen alınacak.

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı ilanı yayımladı.

01 Aralık 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre farklı kadrolarda, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 56 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Alımlar farklı Sağlık personeli Alımı ve Hemşire Alımı kadrolarında yapılacak. Başvuru süreci başlamış olup adaylardan Lise KPSSP94, Ön Lisans KPSSP93 ve Lisans KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

Aynı zamanda alımlar KPSS puanına göre değerlendirmeye alınacak olup adaylara herhangi bir mülakat yapılmayacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Erciyes Üniversitesi bünyesine toplamdda 56 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. İşte mezuniyte göre dağılım şöyledir.

Lise Mezunu: 18 Hemşire, 

Ön Lisans Mezunu: 3 Radyoterapi Tekniker, 1 Odyometri Teknikeri, 2 Diyaliz Teknikeri, 1 Ameliyathane Teknikeri, 3 Radyoloji Teknikeri, 1 Anestezi Teknikeri, 1 Laborant ve Veteriner Sağlık, 1 Tıbbi Laboratuar Tekniker

Lisans Mezunu: 18 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen, 3 Psikolog, 

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları:

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
  • Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
  • Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
  • Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
  • Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak!

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel alımı başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını 01 Aralık 2020 tarihinde başlamış olup en geç 14 Aralık 2002 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 12:16
YORUM EKLE