Erciyes Üniversitesi 269 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Erciyes Üniversitesi bünyesine personel alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda 269 personel alımı başvurusu başladı. Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar.

Erciyes Üniversitesi 269 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Erciyes Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Erciyes Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 269 kişilik kadro ile alım yapacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlanarak başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Alım yapılacak kadrolar nedir? İşte tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR?

Erciyes Üniversitesi rektörlüğü bünyesine 269 kişilik kadro ilei Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Eczacı ve Psikolog pozisyonlarında alım yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

4- ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

5- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

6- Belirtilen tüm unvanlarda 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde, gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

7- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Erciyes Üniversitesine sözleşmeli personel alımı için başvurular 17 temmuz 2002 tarihi itibari ile başladı. 15 gün sürecek başvurular en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb. erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edecekleri 4-B İş Talep Formu ve istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.

DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI BURADA

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 07:01
YORUM EKLE