Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayımladığı ilan ile bünyesine sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS Puanı ile veya KPSS şartı olmaksızın alım yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesine farklı kadrolarda olmak üzere sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yüksek maaş ile alım yapacak. Bu kapsamda başvuru şartları ve alım yapılacak kadroları siz değerli adaylarımız ile paylaşıyor olacağız.

Sözeşmeli Bilişim Personeli Alımı Kadro Dağılımı Nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 kişilik boş kadro ile bünyesine 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Veritabanı Yönetimi Uzmanı, 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, 1 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi alımı yapılacak.

KPSS'li KPSS Siz Personel Alımı Yapılacak!

Bakanlık yayımladığı ilana göre Sözleşmeli Bilişim personeli alımı için adaylardan KPSS şartı talep edecek. Bu kapsamda adayların 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Ayrıca Değerlendirme için YDS puanı şartıda talep edilecek.

Ancak KPSS puanı olmayan adayların da başvurusu alınacak ve puanı 70 olarak sayılacak. Fakan YDS puanı değerlendirmede 0 olarak ele alınacaktır.

Genel Başvuru Şartları Belli Oldu!

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Enerji ve Tabi Kayaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 06 Kasın 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgelerle ile birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE