Enerji Bakanlığı 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinin işçi personel ihtiyacı için 100 personel alacak.

Enerji Bakanlığı 100 Sözleşmeli Personel Alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 22 Aralık 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki bulunana personel eksikliğini tamamlamak için 100 kşişilik boş pozisyon ile Sözleşmeli olarak personel alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4B kapsamında 50 Maden Mühendisi, 25 Jeoloji Mühendisi ve 25 Harita Mühendisi alacaktır. Ayrıca alınacak adaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak olan sözlü ve uygulamayı sınava katılarak başarılı olmaları gerekmekedir. 

Adaylardan, Mühendislik Fakültelerinin Maden, Jeoloji ve Harita/Jeodezi ve Fotoğrometri/Geomatik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, Maden Mühendislerinde, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde yeraltında en az beş yıl çalışmış olmak (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/ Daimi Nezaretçilik kayıtları), Görevini yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumu olmayan adaylar, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi olmayan adaylar, Adayların 50 yaşından gün almamış olması.Harita/Jeodezi ve Fotoğrometri/Geomatik Mühendislerinde yeraltında; yapı işleri (tünel) veya madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalışmış olmak (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya MİGEM deki yer altı işletmelerinde çalıştığına dair Teknik Eleman kayıtları) şartları aranacaktır. 

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 10 Ocak 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Başvurular, Maden işleri Genel Müdürlüğü (idari ve Mali işler Daire Başkanlığı idari işler Şube Müdürlüğü) Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. 

YORUM EKLE