Dokuz Eylül Üniversitesi 4300 TL Maaş İle 148 Personeli Alımı Yapıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 kişilik boş kadro ile bünyesindeki eksikliği karşılamak için Sağlık personeli alacak. Kadro dağılımı ve başvuru şartları haberimizde.

Dokuz Eylül Üniversitesi 4300 TL Maaş İle 148 Personeli Alımı Yapıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.

Resmi Gazetenin 31 Aralık 2020 tarihli yayımladığı duyuruya göre Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 148 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Sağlık Personeli Alımları sadece Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylardan yapılacak olup başvuru süreci başlamıştır. Peki kimler başvuru yapabilecek? Adaylardan aranan nitelikler nedir?

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

  • 120 Hemşire,
  • 1 Fizyoterapist,
  • 12 Sağlık Teknikeri,
  • 15 Röntgen Teknisyeni,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

  • 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
  • Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Dokuz Eylül Üniversitesi Personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylara başvuru için 15 günlük süre verilmiş olup adaylar en geç 14 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE