Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Bin TL Maaş İle 352 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine farklı alanlarda sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildirdi. Alımlar Lisans ve Ön Lisans mezunu adaylardan yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Bin TL Maaş İle 352 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Resmi Gazete ve Resmi İnternet adresi üzerinde yayımladı. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sözleşmeli olarak personel alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak ve dolgun maaş veriliyor. Peki alım kadroları nedir? Maaş bilgisi nedir? Kimler başvuru yapabilir? KPSS Şartı Var mı? gibi sorularınızı İşin Olsa ekibi olarak sizlere cevaplayacağız.

KADRO DAĞILIMI VE MAAŞ BİLGİSİ:

Dokuz Eylül Üniversitesi 352 kişilik boş kadro ile lisans mezunu personel alımı ve ön lisans mezunu personel alımı yapacak. 

Lisans Mezunu: 300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4 Eczacı, 2 Fizyoterapist alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 41 Sağlık Teknikeri alınacak.

EN AZ 4 BİN TL MAAŞ VERİLECEK!

Alım yapılacak sağlık personeli kadrosu ile adaylara kıdem yılına göre maaş tablosu değişiyor. Kıdemi 5 yıldan az olanlar 3980 TL ve 10 yıl ile 15 yıl arasında kıdeme göre 4090 TL maaş verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak (Eczacı pozisyonu hariç olmak üzere, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

2 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte başladı ve 15 günlük başvuru süresi verilmiştir. Bu kapsamda 12 Haziran 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE