Dicle Üniversitesi 99 Sağlık Personeli Alım İlanı 2021! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere 99 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Mezuniyete Göre kadro dağılımı?

Dicle Üniversitesi 99 Sağlık Personeli Alım İlanı 2021! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Az önce Yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Dicle Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Hastanede çalışacak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4. maddesinin B maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 99 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup En Az Lise mezunu Personel Alımı yapılacak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Dicle Üniversitesi Hastanesi Sağlık personeli alımı için kadrolar, Hemşire Alımı, Laborant, Ebe, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Tekniker, Eczacı, Diğer Sağlık Personeli kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda Mezuniyete göre,

Lise Mezunu: 3 Hemşire, 2 Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni) alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 4 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter), 3 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri), 2 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri), 1 Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri, 3 Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği), 5 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı), 6 Röntgen Teknisyeni, 1 Laborant alınacak.

Lisans Mezunu: 59 Hemşire, 1 Diyetisyen, 1 Ebe, 4 Eczacı, 2 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir,

- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar,

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Dicle Üniversitesi personel alımı ilanına başvurular ilanın yayım tarihi olan 09 haziran 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 10 gün içerisinde yapılmış olması gereklidir. Bu kapsamda 9 - 19 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

Adaylar Başvurularını sadece //pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 01:06
YORUM EKLE