Dicle Üniversitesi 41 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı - En Az Lise Mezunu

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. 41 Kişilik kadro ile farklı alanlarda personel alımı yapılacak. Kontenjan ve şartlar haberde.

Dicle Üniversitesi 41 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı - En Az Lise Mezunu

Dicle Üniversitesi resmi gazetede personel alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere 41 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlgili yayımlanmış olan personel alımı ilanı ile en az lise mezunu adaylar içerisinden olmak üzere 41 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Başvuru Alınacak Kadrolar Hangileridir?

  • 6 Hemşire,
  • 1 Röntgen Teknisyeni,
  • 1 Eczacı,
  • 5 Sağlık Teknikeri,
  • 5 Diğer Sağlık Personeli,
  • 3 Büro Personeli,
  • 18 Temizlik Görevlisi,
  • 2 Şoför,

Başvuru Şartları Nelerdir?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma başvuruda bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.

13- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

14- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Dicle Üniversitesi personel alımı için başvurular ilanın yayım tarihi olan 6 Temmuz 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Temmuz 2022 tarihine kada gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başşvurular sadece kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE