Denizli Çivril Belediyesi KPSS Şartı Olmadan Sözleşmeli Personel Alımı

Denizli Çivril Belediyesi yaptığı duyurusunda tam zamanlı sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları ve başvuru bilgileri ilanın devamında yer almaktadır.

Denizli Çivril Belediyesi KPSS Şartı Olmadan Sözleşmeli Personel Alımı
Denizli Çivril Belediyesi 24 Ocak 2017 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak amaçlı Mühendis Fakültesinden mezun olmuş 9. dereceden 1 adet Harita Mühendisi alımı yapacak. Adaylar tam zamanlı çalışacak olup Sözleşmeli olarak alınacaktır. 

Adayların başvurularını gerçekleştirebilmesi için, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı aylığı veya emekli aylığı almıyor olması, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık durumu söz konusu olmaması, Herhangi diğer bir kurumda sözleşmeli olarak hizmet borcu olmaması, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde Belediyemiz Meclisinin belirleyeceği ücreti kabul etmek.Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesi ile taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. şartları aranmaktadır. 

Ayrıca adaylardan başvuru sırasında, Başvuru Dilekçesi, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve bunu belgelendirmek, Onaylı yerleşim yeri belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş ve 2 adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerliği gösterir belge, Adli Sicil Belgesi, Sağlık Raporu ve başka bir kurumda çalışmadığını gösteriri belgeleri aranacaktır. Başvurular, 30 Ocak 2017 tarihi ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında salı günü saat 16:00 a kadar Çivril Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Ayrıca Buraya Tıklayarak İlan Hakkınd daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

YORUM EKLE