Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda sağlık personeli alımı yapacağını bildirdi. Başvuru hakkında detaylar haberimizdedir.

Çukurova Üniversitesi 93 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

Çukurova Üniversitesi Resmi Gazete'de 08 Nisan 2020 tarihi itibari ile yayımladığı ilana göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda sözleşmeli olarak personel alımı yapacak. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler doğrultusunda yazılı veya sözlü mülakat yapılmaksızın alım yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Çukurova Üniversitesi KPSS en az 60 puan ile 77 Hemşire, 2 Eczacı, 1 Diyetisyen, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Fizyoterapist, 2 Laborant ve 9 Sağlık Teknikeri pozisyonlarında alım yapılacak.

ADAYLARDAN ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Çukurova Üniversitesi bünyesine alımını yapacağı kadrolar için aşağıdaki başvuru niteliklerini talep edecektir.

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

- Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

- ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURULAR:

Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı başvuru süreci başlamış olup adaylara 15 günlük süreç verilecektir. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi başvuruları 08 Nisan 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE