Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Celal Bayar Üniversitesi yaptığı duyurusunda bünyesine personel alımı yapacağını bildirdi. Sizde başvuruda bulunmak için aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Celal Bayar Üniversitesi 21 Kasım 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde toplamda 2 kişilik boş pozisyon ile Sözleşmeli Hemşire alımı gerçekleştirecek. Alımlar KPSS B Grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir. Alım şartları ve başvuru bilgileri şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki belirtilen şartları taşıyan adaylar,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan veya yaşlı aylığı almıyor olan adaylar,
  • Nöbet usulu Çalışmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumu olmayan adaylar,
  • Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
  • Ortaöğretim düzeyinde en son yapılan geçerli KPSS sınavına girmiş olmak. (Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır),

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 21 Kasım 2016 tarihi ile 05 Aralık 2016 tarihi arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Üniversitenin web sayfasından (www.cbu.edu.tr) temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanın Ayrıntıları için Buraya Tıklayarak ilanın tam metnini inceleyebilirsiniz.

YORUM EKLE