Bakırçay Üniversitesi 10 Büro, Destek Personeli ve Koruma Memuru Alımı Yapıyor

Resmi Gazetede Sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi farklı kadrolarda lise ve ön lisans mezunu personel alımı ilanı yayımlandı.

Bakırçay Üniversitesi 10 Büro, Destek Personeli ve Koruma Memuru Alımı Yapıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı ilanı yayımlandı. 13 Ekim 2021 tarihi ile gelmiş olan ilan ile İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacak. Gelen ilana göre Üniversite rektörlüğüne bağlı olan birimlerinde görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 4 B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 kişilik boş kadro ile Lise ve Ön Lisans Mezunu olmak üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Büro Personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
  • Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
  • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
  • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak
  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli

  • Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular ilanın yayım tarihi olan 13 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 28 Ekim 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar belgeler ile birlikte  İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen başvuru yapmaları gereklidir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE