Atatürk Üniversitesi 361 Sağlık Personeli Alımı Başladı! KPSS ve Mezuniyet Şartı?

Atatürk Üniversitesi bünyesine 361 sağlık personeli alımı yapacak. İlan yayımlandı ve başvuru süreci başladı. Mezuniyet Şartı, KPSS Şartı ve kadro dağılımı haberde.

Atatürk Üniversitesi 361 Sağlık Personeli Alımı Başladı! KPSS ve Mezuniyet Şartı?

Atatürk Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı ilanı yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lisans ve Ön Lisans mezunları içerisinden 361 kişilik kadro ile Sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Alımlar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne yapılacak. Başvuru Şartları, kadro Dağılımı, Özel Başvuru şartları ve diğer bilgiler haberimizin devamında.

Hangi Kadrolarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere 361 kişilik kadro Sağlık Personeli Alımı yapacak. Bu bağlamda alımlar Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist, Biyolog, Laborant, Diğer Sağlık Personeli kadrolarında alım yapacak. Buna göre,

Ön Lisans Mezunu: 16 Diğer Sağlık Personeli, 3 Laborant, 77 Sağlık Teknikeri alınacak.

Lisans Mezunu: 251 Hemşire, 3 Ebe, 4 Fizyoterapist, 2 Biyolog ve 8 Diğer Sağlık Personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a-) Türk Vatandaşı olmak, 

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

KPSS ŞARTINA DİKKAT!

Alım yapılacak perosnel adaylarından KPSS şartı aranacak. Buna göre 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir. KPSS Baraj puanı istenmiyor.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Atatürk Üniversitesi 361 perosnel alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gereklidir. Bu yönde başvurular 07 Aralık 2002 tarihi ile başladı ve en geç 21 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) resmi internet sayfası www.hastane.atauni.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Personel ve Özlük Bürosu adresine yapacaklardır.

BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

  • KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  • Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)
  • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
  • SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE