Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mülakatsız 32 Personel Alımı İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı ilanı yayımladı. Ön Lisans ve Lisans mezunu kadrolar ile 32 kişi alınacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mülakatsız 32 Personel Alımı İlanı

Resmi Gazete ilanı yayımlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 32 Kişilik kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Farklı pozisyonlarda olmak üzere 32 Kişilik kadro ile sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı ile 4/B sözleşmeli olarak yapılacak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesine Ön Lisans ve Lisans mezunu toplamda 32 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak.

  • 5 Hemşire,
  • 10 Sağlık Teknikeri,
  • 2 Diğer Sağlık Personeli,
  • 3 Tekniker,
  • 12 Büro Personeli,

KPSS EN AZ 60 PUAN ŞARTI VAR

Üniversitenin personel alımları KPSS Puanı ile yapılacak. Bu kapsamda 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden ve Lisans mezunu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

-Başvuracak adayların yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması. -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

-Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 personel alımı başvuruları ilanın resmi gazete yayım tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuru alınacak. Bu kapsamda en geç 14 Ekim 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Başvurular sadece İnternet ortamından https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE