Ankara Üniversitesi 557 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Ankara Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacın için farklı kadro ve niteliklerde 557 personel alımı yapacak. Başvuru şartları nedir?

Ankara Üniversitesi 557 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Resmi Gazete'de 12 haziran 2020 tarihli yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Ankara Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. Bu yönde adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları konunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Ankara Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan alım yapacak.

Lisans Mezunu: 412 Hemşire, 5 Eczacı, 3 Diyetisyen,6 Fizyoterapist, 9 Biyolog ve 3 Diğer Sağlık Peronaleli alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 10 Sağlık Teknikeri

Lise Mezunu Alım: 9 Laborant alınacak.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işle yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR:

BAŞVURULAR BAŞLADI:

Ankara Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru süreci başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekldiri. Adaylar başvurularını bu yönde 12 Haziran  2020 tarihi ile 26 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte Ankara Üniversitesine yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE