Akdeniz Üniversitesi Hastane ve Fakülteye 245 Kamu Personeli Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 245 kişilik kadro ile personel alacak. Peki şartlar ve kadrolar nedir?

Akdeniz Üniversitesi Hastane ve Fakülteye 245 Kamu Personeli Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 245 Personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanmış olan ilana göre Akdeniz Üniversitesi bünyesine farklı kadrolarda ve farklı birimlerinde görevlendirmek üzere alım yapacak. Peki kadro dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilir?

BİRİME GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Akdeniz Üniversitesi hastane Personeli alımı yapacak. Ayrıca Fakülteye yapılacak alımlar için Ön Lisans ve Lisans mezunu olmak yetiyor. Bu yönde Akdeniz Üniversitesi Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 245 kişi alacak. Bu yönde hastane personeli alımı ve Sağlık Personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. * “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

8) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuru süreci 15 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup en geç 29 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların //mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların //mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 09:52
YORUM EKLE