Adalet Bakanlığı 78 Memur Alımında Son Gün! Değerlendirmeler ve Maaşları!

Adalet Bakanlığı personel alımında son güne gelindi. Hangi kadrolarda alım yapılacak ve değerlendirme ve adayların alacağı maaş cetveli nasıldır?

Adalet Bakanlığı 78 Memur Alımında Son Gün! Değerlendirmeler ve Maaşları!

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bünyesindeki memur personel ihtiyacını karşılamak için ilan yayımlamıştı. Yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı 78 kişilik boş kadrosu ile alım yapacağını belirtmişti. Bu kapsamda başvurular 30 Eylül 2019 tarihinde başlamıştı ve en geç 14 Ekim 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Peki ilan detayları nedir?

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Yukarıda da görüldüğü üzere 4 farklı grupta memur alımı yapılacak. Adayların bu yönde belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Adaylardan, 657 sayılı Devlet memurları kaunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları, KPSS, YDS ve diğer özel nitelikleri taıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARDA SON GÜN!

Adaylar başvurularına 30 Eylül 2019 tarihinde başlamışlardı ve en geç 14 Ekim 2019 tarihin kadar alınacak başvurular,Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRMELER?

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

MAAŞ CETVELİ:

Yukarıda görmüş olduğunu kadrolar için başvuru alınacak olup her grubun maaş için ayrı bir kat sayısı vardır. Bu kapsamda Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 6.756,12 TL’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

  • A Grubu 5 kata kadar
  • B Grubu 4 kata kadar
  • C Grubu 3 kata kadar
  • D Grubu 2 kata kadar

Maaş alacaklarıdr. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar Buraya Tıklayarak ilanın tam metnine ulaşılabilir ve ilan hakkında ve pozisyonlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilir.

YORUM EKLE