9 Kamu Kurumunda KPSS En Az 50 Puan İle 220 Sözleşmeli Memur Alınıyor

Sözleşmeli personel kapsamında 9 farklı kamu kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 220 personel alımı yapılacak. İşte o kurumlar ve şartlar.

9 Kamu Kurumunda KPSS En Az 50 Puan İle 220 Sözleşmeli Memur Alınıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 9 farklı kamu kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 220 kişilik kadro ile farklı alanlarda alım yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde sözleşmeli perosnel ilanlarını ve kadrolarını paylaşacağız.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, (ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Bu ilanın, Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak
  • 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
  • ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 yılına ait lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.
  • Ayrıca alım yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim seviyesiinde eğitime sahip olmaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANLARI:

BAŞVURULAR:

Sözleşmeli olarak personel alımı yapacak kurumlara başvurular, şahsen veya elektronik ortamda yapılmaktadır. Ancak adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen şartları taşımaları gereklidir. İlanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE