Sözleşmeli çalışanların kıdem tazminatı alması için yapması gerekenler

Sözleşmeli çalışanların kıdem tazminatı alması için yapması gerekenler

İş kanunlarına bağlı olarak çalışan bir kişinin kıdem tazminatını alma hakkını kazanabilmesi için bazı belli şartları yerine getirmesi gerekir. Bunlardan birincisi çalışanın o iş veren nezdinde bir yalını tamamlamış olmasıdır. Bunun yanında işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdirmesi yani örneğin sağlık sebepleri nedeni ile o işte artık çalışamayacak durumda olması gibi yada işverenin kendisine karşı ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal eden bir davranış sergilemesi gibi nedenlerle iş sözleşmesini fesh etmesi haklı neden olarak sayılır. Bu kural aynı şekilde iş veren için de geçerlidir. Eğer çalışan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymazsa iş veren de sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir ve tazminat ödeme zorunluluğu yoktur.

Yasalar gereğince işçi kendi rızası dışında işten çıkarılmışsa ve ortada haklı bir neden yoksa işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İşçi kıdem tazminatına hak kazanarak ayrıldığı takdirde haklı nedenle fesih nedenlerini içeren bir ihtarnameyi işverenine göndererek iş sözleşmesini feshettiğini ve alacak bedellerinin ödenmesini talep edebilir. Eğer işveren bu talebe olumlu cevap vermezse işçi başka bir alacağı varsa iş verene toplu olarak dava açabilir. Sözleşmeli çalışan kadınlar için evlenme de haklı bir neden sayılmaktadır. Erkekler içinse askerlik sözleşmenin feshinde haklı neden olarak görülmektedir. Bunların tamamı yasalar ile koruma altına alınmıştır. Bir sözleşmeli çalışan bu nedenlerle işi fesh ediyorsa tazminatını alabilir.

Aynı zamanda sözleşmeli çalışanlar iş verenin sözleşmeyi süreli fesih yolu ile fesh etmesi durumunda da tazminat alma hakkına sahip olurlar. Eğer iş veren bu bedeli de ödemezse işçi hakkını mahkeme yolu ile arayabilmektedir. İşçinin ve iş verenin yerine getirmesi gereken şartlar yukarıda sayıldığı gibidir.

YORUM EKLE