Sözleşmeli Çalışanlarda Tazminat Hakkı

Sözleşmeli Çalışanlarda Tazminat Hakkı

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi dahilinde çalışanların iş sözleşmleri kanunda belirtilen ve kıdemlerine göre hesaplanacak olan ihbar şartlarına uymamaları durumunda karşı tarafa bir ihbar tazminatı ödemeleri gerekir. İşçilerin aynı şekilde ihbar tazminatı ödemeleri söz konusu olabileceği gibi işverenler de işçilerine ihbar önellerini vermeden sözleşmeleri fesh etmeleri durumunda ve bir haklı neden bulunmadığı takdirde ihbar tazmınatı ödemek durumunda kalırlar.

Belirli süreli bir iş sözleşmesinin varlığı halinde ihbar tazminatı yani iş sözleşmesi fesh edilmeden önce karşı tarafa bir ihbar ya da önel verilmesi söz konusu olmaz. Dolayısıyla ihbar tazminatı sadece belirsiz süreli iş smzleşmeleri için geçerlidir. İhbar tazminatının söz konusu olmaması için işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesh ediyor olması gerekir. Yani işçi eğer bir sağlık nedeni ile işe devam edemeyecek durumda ise ya da işverenin kendisine karşı ahlak dışı bir davranışı olmuş ise ya da işin durması gibi bir durum söz konusu ise ki buna kanunda bir takım örnekler de verilmiştir. Böyle durumlarda işçi herhangi bir ihbar öneli vermeden bu önel dahilinde bu belirtilen kıdeme göre çalışmayacak durumda ise iş sözleşmesini fesh edebilecektir.

Aynı şekilde iş verenin de işçiyi işten çıkarmak için bir haklı nedeni varsa kanunda sayıldığı gibi bu durumda da iş verenin işçiye ihbar etme gibi bir zorunluluğu yoktur. Bunun dışındaki sebeplerle, kişisel sebeplerle yani haklı nedene dayanmayacak sebeplerle iş sözleşmesinin fesh edilmesi halinde ise işçinin ihbar süresince çalışması ya da bu süe kadarki ödemeyi işverenine vermesi aynı şekilde iş verenin ya da çalışanın bu ihbar süresi boyunca çalışması ve bu sürenin bedelini ödemesi yani maaşını ödemesi çalışmanın karşılığında ya da ihba tazminatı olarak hesaplanacak ödeneği kendisine ödemesi şeklinde gerçekleşecektir.

YORUM EKLE