İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş Sınav Konuları

İçişleri Bakanlığı Belirli dönemlerde Dernekler Denetçi Yardımcısı alımı gerçekleştiriyor. Giriş sınavı ile yapılan alımlar ve sınav konuları hakkında bilgiler.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş Sınav Konuları

Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere belirli aralıklarla Dernekler Denetçi yardımcısı alımları gerçekleştiriyor. Dernekler Denetçi yardımcısı olmak için adayların bazı nitelikleri taşşıyor olmaları gereklidir. Aynı zamanda değerlendirmeler sonrasında atama için adaylara Giriş sınavı yapılıyor. Söz konusu Giriş sınavı Ankara'da sözlü olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Kimler Dernekler Denetçi Yardımcısı Olabilir?

Adayların öncelikle genel nitelik olarak 65 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Öte yandan Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilrler.

Eğitim Şartı: Dernekler Denetçi yardımcısı olmak isteyen adaylar, En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmaları şarttır.

KPSS Şartı: Adayların en çok önem vermesi gereken ve adayların en çok zorlandığı alanlardan biriside KPSS şartıdır. İçişleri Bakanlığında Dernekler Denetçi yardımcısı olmak isteyen adayların mutlaka KPSS'den yüksek puan almış olmaları gereklidir. Bu yönder değerlendirmeler için Geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS'den P23 puan türünden en az 70 puan alınmış olması gereklidir.

Giriş Sınavı Nasıl Olacak?

Başvuru yapan adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ele alınarak yapılacak sıralama ile en yüksek puana sahip kadro sayısının 4 katı kadar aday en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılacaktır. Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş sınavı ise Sözlü olarak yapılacaktır.

Dernekler Denetçi Yardımcısı Sözlü Giriş Sınavı Konuları Nedir?

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş(sözlü) sınavında; adayların genel olarak,

  • Hukuk,
  • İktisat,
  • Maliye
  • Kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti,
  • Temsil yeteneği,
  • Tavır ve hareketleri

gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

Giriş(sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş(sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 10:07
YORUM EKLE