Cezaevi Personeli Görevde Yükselme Sınav Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan Cezaevi Personelleri için görevde yükselme sınav duyurusu yapıldı.

Cezaevi Personeli Görevde Yükselme Sınav Duyurusu
Adalet Bakanlığına bağlı olarak Cezaevi Personeli pozisyonunda istihdam eden personeller için görevde yükselme sınav duyuruları yapılmaktadır. Söz konusu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı gözetimi ve onayı ile yapılmakta olup eğitim durumları uygun adayların katılmalarına hak tanınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri ile Cezaevi Personeli olarak istihdam eden personellere görevde yükselme sınavı duyurusu yapıldı.

Hani Pozisyonlar İçin Yükselme Sınavı Yapılacak

Adalet Bakanlığına bağlı olarak Cezaevi Personeli pozisyonunda istihdam edenlere görevde yükselme sınavı yapılacak. Peki bu sınava kimler katılabilir ve hangi pozisyonlar için başvuru yapılacak.

idare memuru, şef, sayman, öğretmen, sosyolog, mühendis, teknisyen ve sağlık memuru

Yayınlanan bildiri ile yukarıda adı geçen pozisyonlar için görevde yükselme sınavı yapılacağı belirtildi. Bu sınava başvuru yapmak isteyen adayların
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68'inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dahil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dahil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak" ifadesinde yer alan "kurum" Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacaktır),
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkan sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkümiyeti bulunmamak
Yukarıda adı geçen niteliklerin tamamına sahip olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan adaylar görevde yükselme sınavına katılamaz. Her pozisyon için adaylardan ayrı ayrı nitelikler istenmektedir. Bu nitelikleri görmek isteyen adayların Adalet Bakanlığından yayınlanmış bildiriyi incelemesi gerekmektedir.

Görevde yükselmek isteyen adayların sahip olması gereken nitelikler memurlar.net'den alınmıştır.

YORUM EKLE