2020-MEB-EKYS Duyurusu ve Kılavuzu Yayınlandı!

2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek görevde yükselme sınavı başvuruları 22 Ocak-30 Ocak arasında yapılacaktır. Başvurular ÖSYM üzerinden olacaktır.

2020-MEB-EKYS Duyurusu ve Kılavuzu Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin yönetici seçme sınavı duyurusunu yayımlanmış olup ilgili sınav hakkında kılavuz da MEB’in resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor. Buna göre eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adaylar arasından 30.01.2020 tarihine göre adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olanların başvurularını 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30/01/2020 tarihi esas alınacaktır.

Sınav Ücreti ve Sınav Takvimi

Sınava girecek adayların 22-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatırması gerekmektedir. Ayrıca adaylar için açıklanan sınav takvimi ise şu şekildedir:

İlgili kılavuza erişmek için: https://personel.meb.gov.tr/www/egitim-kurumlarina-yonetici-secme-sinavi-duyurusu-2020-meb-ekys/icerik/1008

YORUM EKLE