Yavaş İlerleyen Bu Kanser Türüne Dikkat!

Kan ve kan üretici olan kemik iliğinde oluşan ve genelde orta yaşlı insanlarda görülen kanser türü oldukça yavaş ilerliyor ve sinsi seyretmesi sebebi ile erken dönemde ne yazık ki hiçbir belirti vermiyor. Miyeloid Lösemi olarak bilinen bu kanser türüne her sene dünya üzerinde binlerce hasta yakalanıyor.

Yavaş İlerleyen Bu Kanser Türüne Dikkat!

Yavaş İlerleyen Bu Kanser Türüne Dikkat!

Kan ve kan üretici olan kemik iliğinde oluşan ve genelde orta yaşlı insanlarda görülen kanser türü oldukça yavaş ilerliyor ve sinsi seyretmesi sebebi ile erken dönemde ne yazık ki hiçbir belirti vermiyor. Miyeloid Lösemi olarak bilinen bu kanser türüne her sene dünya üzerinde binlerce hasta yakalanıyor.

Kronik Miyeloid Lösemi olarak bilinen bu kanser türünün görülme sıklığı da azımsanacak türde değildir. Türkiye’de hastalığa her yıl yakalanan birey sayısı ortalama bin 450 birey kadardır. Dünya üzerinde de her 100 bin bireyin bir tanesi bu hastalıktan muzdariptir. Oran küçük olsa da, bu oranı orta yaşlı bireylere indirgediğinizde görülme olasılığı katlanarak artmaktadır.

Hastalık Sinsi Seyretse de Tanılar Konuluyor

Hastalık her ne kadar sinsi ve yavaş seyretse de, her yıl hastalığın tanısı konulan birey sayısı 500 civarı olmakta. Bazıları ise belirtileri fark edememesi sebebiyle, hastalık bulgularını kendilerinde görememekte, tanı için kliniklere gitmemektedir. Pek çok bireyde ise tanı gene rutin incelemeler ile tesadüfen konuluyor.

Tüm lösemi hastalıkları içerisinde KML (Kronik Miyeloid Lösemi) görülme olasılı %20. Özellikle, dünya nüfusuna oranla ülke nüfusumuzun doğal bir artışı söz konusu olduğunda kanda görülen bu kanser türlerinin sayısındaki artışın önümüzdeki beş, on yıl kadar zaman dilimi içerisinde çok daha artacağı öngörülmektedir. Ağırlıklı olarak 35 yaş ve üzeri bireylerde görülen hastalık, ülke nüfusunun artması ile beraber görülme sıklığının artacağa benziyor.

Kronik Miyeloid Lösemi Sebebi ise Net Bir Şekilde Bilinmiyor

Tam net sebebi bilinmeyen hastalıkta, normal sağlıklı bireylerde bulunan 23 kromozom çiftinin 9. İle 22. Arasında oluşan anomali bu hastalığın oluşmasına neden olmaktadır. Her ne kadar kromozomda ortaya çıkan bir anomali olsa da, hastalık nesilden nesile yayılmaz yani kalıtsal değildir. Değişim gösteren ve KML’ye neden olan 22 kromozom Philadelphia adını almaktadır. Kan hücreleri ile alakası bulunan bu kromozomda meydana gelen anomali kan hücrelerinin kontrol dışı artmasına neden olup, kronik olarak gerçekleşen bu lösemi türüne sebep olmaktadır. Ancak, kromozomda görülen anomalinin hangi faktöre bağlı olarak geliştiği bilinememektedir.

YORUM EKLE